Microchip

PIC32MX695F512H-80I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05         

PIC16F1503-I/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-S01                      

PIC16F1823-I/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-S01                      

PIC16F1824-I/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-S01                      

PIC18F26K20-I/ML[QFN28(6x6)]@QFN28(6x6)-S01                     

dsPIC33FJ64GS606-I/PT[NULL]@SWD(STM32)-S01                      

dsPIC30F5011-30I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S06            

dsPIC33FJ128MC804-E/PT[TQFP44(10x10)]@ISP(PIC33FJ)-S01          

PIC12F609-I/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S02                      

PIC12F615-I/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S02                      

PIC12LF1822-I/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S02                    

PIC32MX250F128D-50I/ML[QFN44(8x8)]@QFN44(8x8)-S01(CS)           

PIC32MX575F256H-80I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05         

PIC16F1824-I/ST[TSSOP14(5x4.4)]@TSSOP14(5x4.4)-S01              

PIC32MX440F128H-80I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05         

PIC32MX440F128H-80I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)     

PIC18F26K20-I/ML[QFN28(6x6)]@QFN28(6x6)-S01(CS)                 

PIC18F2450-I/ML[QFN28(6x6)]@QFN28(6x6)-S01(CS)                  

PIC12F1822(ISP)[SOIC8(150mil)]@ISP(PIC33FJ)-S01                 

PIC12F1840-E/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S02                     

PIC12LF1822(ISP)[SOIC8(150mil)]@ISP(PIC33FJ)-S01                

PIC12F615(ISP)[NULL]@ISP-S01                                    

PIC16F1823(ISP)[NULL]@ISP-S01                                   

PIC16F1824(ISP)[NULL]@ISP-S01                                   

PIC16F1825(ISP)[NULL]@ISP-S01                                   

PIC18F25K80-I/SS[SSOP28(210)]@SSOP28(210)-S01                   

PIC18F26K80-I/SS[SSOP28(210)]@SSOP28(210)-S01                   

PIC18F46K80(ISP)[NULL]@ISP-S01                                  

PIC18LF25K80-I/SS[SSOP28(210)]@SSOP28(210)-S01                  

PIC18LF26K80-I/SS[SSOP28(210)]@SSOP28(210)-S01                  

PIC16F1938(ISP)[NULL]@ISP-S01                                   

93LC46B-I/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S02                        

PIC18F66J50-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05               

PIC18F66J60-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05               

PIC16F1828T-I/ML[QFN20(4x4)]@QFN20(4x4)-S01                     

PIC16F526-I/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-S01                       

PIC16F616-I/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-S01                       

PIC16LF18313-I/RF[UDFN8(3x3)]@DFN8(3x3)-S01                     

PIC16F18323(ISP)[NULL]@ISP-S01                                  

PIC16LF18323(ISP)[NULL]@ISP-S01                                 

PIC24FJ128GB106-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC24FJ192GB106-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC24FJ256GB106-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC24FJ64GB106-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05            

PIC18LF4620-I/ML[QFN44(8x8)]@QFN44(8x8)-S02                     

PIC16LF723A-I/SS[SSOP28(210)]@SSOP28(210)-S01                   

PIC24FJ256GA108(ISP)[NULL]@ISP-S01                              

PIC16F18313(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F18323(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F18324(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F18325(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F18326(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F18344(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F18345(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F18346(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF18313(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                        

PIC16LF18323(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                        

PIC16LF18324(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                        

PIC16LF18325(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                        

PIC16LF18326(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                        

PIC16LF18344(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                        

PIC16LF18345(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                        

PIC16LF18346(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                        

PIC16F1947-E/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05                

PIC16LF1947-E/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05               

dsPIC33EP64MC506-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S06          

PIC12F1822(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC12LF1822(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F1823(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1824(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1825(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1826(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1827(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1828(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1829(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16LF1823(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1824(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1825(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1826(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1827(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1828(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1829(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F1933(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1934(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1936(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1937(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1938(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1939(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1946(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16F1947(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                          

PIC16LF1933(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1934(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1936(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1937(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1938(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1939(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1946(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16LF1947(ISP-G8)[NULL]@ISP(SPC)-AG02                         

PIC16F1704-I/ST[TSSOP14(5x4.4)]@TSSOP14(5x4.4)-S01              

24LC64T-I/SN [SOP8(150mil)]@SO8(150)-S03                        

34AA02T-I/ST[TSSOP8(4.4mm)]@TSSOP8-S01                          

PIC16F506-I/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-S01                       

PIC16F1455-I/ML[QFN16(4x4)]@QFN16(4x4)-S01                      

PIC16F1823-I/ML[QFN16(4x4)]@QFN16(4x4)-S01                      

PIC16F1824-I/ML[QFN16(4x4)]@QFN16(4x4)-S01                      

PIC16F1825-I/ML[QFN16(4x4)]@QFN16(4x4)-S01                      

PIC12F1822(ISP)[NULL]@ISP-S01                                   

PIC12LF1822(ISP)[NULL]@ISP-S01                                  

24LC128T-T/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S03                       

24LC256-I/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S03                        

PIC18F46K40-I/PT[LQFP44(10x10)]@LQFP44(10x10)-S08               

PIC16F1704-I/SO[SOIC14(150)]@SO14(150)-S01                      

PIC16F917-I/PT[LQFP44(10x10)]@LQFP44(10x10)-S08                 

PIC32MX120F064H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX120F064H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX120F064H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX130F128H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX130F128H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX130F128H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX150F256H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX150F256H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX150F256H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX170F512H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX170F512H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX170F512H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX230F128H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX230F128H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX230F128H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX250F256H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX250F256H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX250F256H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX270F512H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX270F512H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX270F512H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX530F128H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX530F128H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX530F128H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX550F256H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX550F256H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX550F256H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

PIC32MX570F512H-I/MR[QFN64(9x9)]@QFN64(9x9)-S05                 

PIC32MX570F512H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05           

PIC32MX570F512H-I/PT[TQFP64(10x10)]@TQFP64(10x10)-S05(CS)       

dsPIC33EP32GS502(ISP)[NULL]@ISP-S01                             

dsPIC33EP64MC204-I/PT[TQFP44(10x10)]@LQFP44(10x10)-S11          

dsPIC33EP64MC504-I/PT[TQFP44(10x10)]@LQFP44(10x10)-S11          

PIC16F684-I/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-S01                       

PIC24FJ32GB004-x/PT[TQFP44(10x10)]@LQFP44(10x10)-S11            

PIC24FJ64GB004-x/PT[TQFP44(10x10)]@LQFP44(10x10)-S11            

PIC12F1571-E/SN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S02                       

PIC12F1572-E/SN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S02                       

PIC12LF1571-E/SN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S02                      

PIC12LF1572-E/SN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S02                      

PIC16F690-I/SS[SSOP20(210)]@SSOP20(210)-S01                     

24LC128-I/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S03                        

24LC128T-I/SN[SOIC8(150mil)]@SO8(150)-S03                       

PIC12F1571-*/SN[SOIC8(150)]@SO8(150)-AG02                       

PIC12F1572-*/SN[SOIC8(150)]@SO8(150)-AG02                       

PIC12LF1571-*/SN[SOIC8(150)]@SO8(150)-AG02                      

PIC12LF1572-*/SN[SOIC8(150)]@SO8(150)-AG02                      

PIC16F1823-*/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-AG01                     

PIC16F1824-*/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-AG01                     

PIC16F1825-*/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-AG01                     

PIC16LF1823-*/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-AG01                    

PIC16LF1824-*/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-AG01                    

PIC16LF1825-*/SL[SOIC14(150)]@SO14(150)-AG01                    

PIC24FJ32GB002-x/ML[QFN28(6x6)]@QFN28(6x6)-S02                  

PIC24FJ64GB002-x/ML[QFN28(6x6)]@QFN28(6x6)-S02                  

PIC32MX130F128L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX150F256L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX170F512L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX230F128L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX250F256L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX270F512L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX330F064L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX350F128L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX350F256L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX370F512L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX430F064L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX450F128L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX450F256L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX470F512L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX530F128L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX550F256L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC32MX570F512L-x/PT[TQFP100(12x12)]@TQFP100(12x12)-S01         

PIC16F884-*/PT[LQFP44(10x10)]@LQFP44(10x10)-S08                 

PIC16F887-*/PT[LQFP44(10x10)]@LQFP44(10x10)-S08          &nbs

芯片烧录器_ic烧录机_芯片烧录器设备_自动烧写器_自动化烧录机_ic自动化烧录机 在线客服
自动在板烧录机_ic烧录器_全自动ic烧录机_ic烧录设备_自动芯片烧录机 电话
13751075276
ic烧录设备_自动在板烧录机_全自动在线烧录机_编带ic烧录机_全自动烧录机 微信
13751075276
返回顶部

热门标签:

通用型编程器| ic自动烧录器| IC编程器| 全自动ic烧录机| 自动烧录机| 芯片烧录器厂家| 托盘自动烧录机| 自动在线烧录器| ic烧录机| 自动ic烧录机| ic芯片烧录设备| 离线烧录器| 芯片烧录机| 芯片烧录设备| 在线烧录机| ic芯片烧录机| 自动在板烧录器| ic烧录器|
ic芯片烧录机_ic全自动烧录机_
全自动芯片烧录机_全自动烧录器

扫一扫添加微信好友 电话:13751075276