Micron

28F00AM29EWHA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F00AM29EWHB[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F00AM29EWLA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F032M29EWBA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F032M29EWBB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F032M29EWHA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F032M29EWLA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F032M29EWTA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F032M29EWTB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F064M29EWBA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F064M29EWBA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F064M29EWHA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F064M29EWHA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F064M29EWHB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F064M29EWLA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F064M29EWLA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F064M29EWLB[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F064M29EWLB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F064M29EWTA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F064M29EWTA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F064M29EWTB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                         

28F128M29EWHF[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F128M29EWLA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F256M29EWHA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F256M29EWHB[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F256M29EWLA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F256M29EWLB[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F512M29EWHA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F512M29EWHB[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F512M29EWLA[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

28F512M29EWLB[TSOP56]@TSOP56(14x20)-S01                         

M29F160FB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                             

M29F160FT[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                             

M29F200FB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                             

M29F200FT[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                             

M29F400FB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                             

M29F400FT[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                             

M29F800FB[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                             

M29F800FT[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S01                             

N25Q008A11E[SO8N(150)]@SO8(150)-S01                             

N25Q008A11E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q008A13E[SO8N(150)]@SO8(150)-S01                             

N25Q008A13E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q00AA13G[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q00AA13G[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q016A11E[SO8N(150)]@SO8(150)-S01                             

N25Q016A11E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q016A13E[SO8N(150)]@SO8(150)-S01                             

N25Q016A13E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q032A11E[SO8N(150)]@SO8(150)-S01                             

N25Q032A11E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q032A11E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q032A11E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q032A11E[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                          

N25Q032A11E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q032A13E[SO8N(150)]@SO8(150)-S01                             

N25Q032A13E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q032A13E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q032A13E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q032A13E[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                          

N25Q032A13E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q064A11E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q064A11E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q064A11E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q064A11E[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                          

N25Q064A11E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q064A13E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q064A13E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q064A13E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q064A13E[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                          

N25Q064A13E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q128A11E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q128A11E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q128A11E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q128A11E[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                          

N25Q128A11E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q128A13E[VPDFN8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                        

N25Q128A13E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q128A13E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q128A13E[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                          

N25Q128A13E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q256A11E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q256A11E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q256A11E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q256A13E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q256A13E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q256A13E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q256A33E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q256A33E[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q256A73E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q256A83E[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q256A83E[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q512A11G[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q512A11G[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q512A11G[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q512A13G[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q512A13G[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q512A13G[VPDFN8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                        

N25Q512A33G[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

N25Q512A73G[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q512A83G[SO16W]@SO16(300)-S01                                

N25Q512A83G[TBGA24(6x8)]@TBGA24(8x6)-S01                        

MT29F2G08AAC[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S02                          

MT29F2G08AAD[TSOP48]@TSOP48(12x20)-S02                          

M25P05-MN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S01                             

M25P05A-MB[MLP8(2x3)]@DFN8(2x3)-S01(CS)                         

M25P05A-MN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S01                            

M25P05A-MP[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                           

M25P10-MN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S01                             

M25P10A-MB[MLP8(2x3)]@DFN8(2x3)-S01(CS)                         

M25P10A-MN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S01                            

M25P10A-MP[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                           

M25P128-ME[MLP8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                           

M25P128-MF[SO16(300mil)]@SO16(300)-S01                          

M25P16-ME[MLP8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                            

M25P16-MF[SO16(300mil)]@SO16(300)-S01                           

M25P16-MN[SO8N(150mil)]@SO8(150)-S01                            

M25P16-MP[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                            

M25P16-MW[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                            

M25P20-MN[SO8(150mil)]@SO8(150)-S01                             

M25P20-MP[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                            

M25P20-MS[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                            

M25P32-ME[MLP8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                            

M25P32-MF[SO16(300mil)]@SO16(300)-S01                           

M25P32-MP[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                            

M25P32-MW[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                            

M25P40-MB[MLP8(2x3)]@DFN8(2x3)-S01(CS)                          

M25P40-MN[SO8N(150mil)]@SO8(150)-S01                            

M25P40-MP[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                            

M25P40-MS[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                            

M25P40-MW[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                            

M25P64-ME[MLP8(8x6)]@VPDFN8(8x6)-S01                            

M25P64-MF[SO16(300mil)]@SO16(300)-S01                           

M25P80-MN[SO8N(150mil)]@SO8(150)-S01                            

M25P80-MP[MLP8(6x5)]@VPDFN8(6x5)-S01                            

M25P80-MW[SO8W(208mil)]@SO8(210)-S01                            

MT38W1011AA033JZZ[TFBGA52(4x6)]@TFBGA52(4x6)-S01                

MT38W2011AA033JZZ[TFBGA52(4x6)]@TFBGA52(4x6)-S01                

MT38W2021AA033JZZ[TFBGA52(4x6)]@TFBGA52(4x6)-S01                

M36L0R7060L3[TFBGA56(6x8)]@TFBGA56(6x8)-S01(CS)                 

M36L0R7060U3[TFBGA56(6x8)]@TFBGA56(6x8)-S01(CS)                 

MT38L3031AA03JVZZ[TFBGA56(6x8)]@TFBGA56(6x8)-S01(CS)            

MT29RZ1CVCZZHGTN-25W(A01601)[121-ball FBGA(8x8)]@BGA121(8x8)-S01

MT29F1G08ABAEAH4[63-Ball VFBGA(9x11)]@BGA63(9x11)-AG01(CS)      

MT29F1G08ABBEAH4[63-Ball VFBGA(9x11)]@BGA63(9x11)-AG01(CS)      

MT29F2G08AAC[TSOP48]@TSOP48(12x20)-AG01                         

MT29F2G08AAD[TSOP48]@TSOP48(12x20)-AG01                         

MT29F2G08ABA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-AG01                         

MT29F2G08ABAEA[TSOP48]@TSOP48(12x20)-AG01                       

MT29F2G08ABD[TSOP48]@TSOP48(12x20)-AG01                         

MT29TZZZ8D5BKFAH(ID)[BGA221]@BGA221(13x11.5)-AG01               

MTFC16GAKAEEF-AIT ES[BGA169]@BGA169(14x18)-AG02                 

MTFC16GJVEC-2M WT[BGA169]@BGA169(14x18)-AG02                    

MTFC2GMTEA-WT[BGA153]@BGA153(11.5x13)-AG01                      

MTFC2GMVEA-0M WT[BGA153]@BGA153(11.5x13)-AG01                   

MTFC32GAKAEEF-AIT ES[BGA169]@BGA169(14x18)-AG02                 

MTFC32GJVED-3M WT[BGA169]@BGA169(14x18)-AG02                    

MTFC4GLVEA-0M WT[BGA153]@BGA153(11.5x13)-AG01                   

MTFC4GMVEA-1M WT[BGA153]@BGA153(11.5x13)-AG01                   

MTFC64GAJAEDN-AIT ES[BGA169]@BGA169(14x18)-AG02                 

MTFC64GJVDN-3M WT[BGA169]@BGA169(14x18)-AG02                    

MTFC8GLVEA-1M WT[BGA153]@BGA153(11

芯片烧录器_ic烧录机_芯片烧录器设备_自动烧写器_自动化烧录机_ic自动化烧录机 在线客服
自动在板烧录机_ic烧录器_全自动ic烧录机_ic烧录设备_自动芯片烧录机 电话
13751075276
ic烧录设备_自动在板烧录机_全自动在线烧录机_编带ic烧录机_全自动烧录机 微信
13751075276
返回顶部

热门标签:

通用型编程器| ic自动烧录器| IC编程器| 全自动ic烧录机| 自动烧录机| 芯片烧录器厂家| 托盘自动烧录机| 自动在线烧录器| ic烧录机| 自动ic烧录机| ic芯片烧录设备| 离线烧录器| 芯片烧录机| 芯片烧录设备| 在线烧录机| ic芯片烧录机| 自动在板烧录器| ic烧录器|
ic芯片烧录机_ic全自动烧录机_
全自动芯片烧录机_全自动烧录器

扫一扫添加微信好友 电话:13751075276